Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2017/2018

ROK SZKOLNY ROKIEM TUTORINGU

 

SEMESTR I

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. 04.IX.2017
2. Wypożyczenie podręczników uczniom. IX.2017
3. Rada Pedagogiczna (plan nadzoru pedagogicznego).

Zebranie z Rodzicami uczniów kl. I SP.

13.IX.2017
4. Tutoring – warsztaty dla nauczycieli. 23.IX. 2017 24.IX.2017
5. Rada Pedagogiczna.

Zebrania z Rodzicami uczniów klasy IV, VII sp., II, III gim (informacje dot. koncepcji pracy szkoły – tutoring/ „Budząca się szkoła”).

27.IX.2017
6. Program prozdrowotny: „Szacun dla zdrowia”

(w klasach VII sp., II, III gim.

         X 2017
7. Pasowanie na Ucznia SP 72. X.2017
8. Uroczyste otwarcie Ośrodka „Budzącej się Szkoły”. Otwarcie Osiedlowego Ogródka Edukacyjnego. 11.X.2017
9. Święto Komisji Edukacji Narodowej. 14.X.2017
10. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – etap szkolny. X.2017
11. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – etap szkolny. X.2017
12. Wojewódzki Konkurs Biologiczny – etap szkolny. X.2017
13. Wojewódzki Konkurs Chemiczny – etap szkolny. X.2017
14. Wojewódzki Konkurs Fizyczny – etap szkolny. X.2017
15. Wojewódzki Konkurs Geograficzny – etap szkolny.

 

X.2017
16. „Spotkanie z Melpomeną” – teatralny projekt edukacyjny Teatru Animacji. od X.2017 do VI.2018
17. Rada Pedagogiczna

(analiza egzaminów OKE).

25.X.2017
18.  Program prozdrowotny: „Szacun dla zdrowia”

(w klasach VII sp, II, III gim.

25.X.2017
19. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. 2.XI.2017
20. Wojewódzki Konkurs Historyczny – etap szkolny. XI.2017
21. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – etap szkolny. XI.2017
22. Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap szkolny. XI.2017
23. Obchody Dnia Niepodległości. XI.2017
24. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – etap rejonowy. XI.2017
25. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – etap rejonowy. XI.2017
26. Wojewódzki Konkurs Biologiczny – etap rejonowy. XI.2017
27. Rada Pedagogiczna

Zebrania z Rodzicami uczniów klas I, IV, VII sp, II, III gim (półwywiadówki).

29.XI.2017
28. Wojewódzki Konkurs Chemiczny – etap rejonowy. XII.2017
29. Wojewódzki Konkurs Fizyczny – etap rejonowy. XII.2017
30. Dzień Patrona. XII.2016
31. Wojewódzki Konkurs Geograficzny – etap rejonowy. XII.2017
32. Wojewódzki Konkurs Historyczny – etap rejonowy. XII.2017
33. Wigilie klasowe. 22.XII.2017
34. Zimowa Przerwa Świąteczna. 23.XII -31.XII.2017
35. IX Poznański Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Teatrze

(I etap).

I.2017
36. Wystawienie ocen semestralnych ze wszystkich przedmiotów i oceny z zachowania –informacja dla rodziców w dzienniku elektronicznym. 11.I.2018
37. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – etap rejonowy. I.2018
38. Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap rejonowy. I.2018
39. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – etap wojewódzki. I.2018
40. Próbny egzamin gimnazjalny OKE. I.2018
41. Zebrania z Rodzicami uczniów klas I, IV, VII sp, II, III gim (wywiadówka). 31.I.2018
42. Zakończenie I semestru.

31.I.2018

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2017/2018

ROK SZKOLNY ROKIEM TUTORINGU

SEMESTR II

1. Sprzedaż pączków (SU). 8.02.2017
2. Ferie Zimowe. 12 – 25.II.2018
3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – etap wojewódzki. II.2018
4. Wojewódzki Konkurs Biologiczny – etap wojewódzki. II.2018
5. Rada Analityczna. 28.II.2018
6. Wojewódzki Konkurs Chemiczny – etap wojewódzki. II.2018
7. Wojewódzki Konkurs Fizyczny – etap wojewódzki. II.2018
8. Wojewódzki Konkurs Geograficzny – etap wojewódzki. III.2018
9. Wojewódzki Konkurs Historyczny – etap wojewódzki. III.2018
10. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – etap wojewódzki. III.2018
11. Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap wojewódzki. III.2018
12. Program prozdrowotny: „Szacun dla zdrowia”

(w klasach VII sp, II, III gim)-cd.

III.2018
13. Międzynarodowy Dzień Teatru. 27.III.2018
14. Rekolekcje Wielkopostne. III.2018
15. Konkurs Fizyczny – „Lwiątko”. III.2018
16. Zebrania z Rodzicami uczniów klas I, IV, VII sp., II, III gim. 28.III.2018
17. Dzień Nauk Przyrodniczych. III/IV 2018
18. Wiosenna Przerwa Świąteczna. 29.III – 3.IV.2018
19. Półmaraton Poznański – udział uczniów w ramach wolontariatu. 15.IV.2018
20. IX Poznański Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Teatrze

(II etap).

IV.2018
21. Program prozdrowotny: „Szacun dla zdrowia”

(w klasach VII sp, II, III gim)-cd.

IV.2018
22. Egzamin Gimnazjalny OKE – część humanistyczna. 18.IV.2018
23. Egzamin Gimnazjalny OKE – część matematyczno – przyrodnicza. 19.IV.2018
24. Egzamin Gimnazjalny OKE – język obcy nowożytny. 20.IV.2018
25. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 02.V.2018
26. Obchody Konstytucji 3 Maja. V.2018
27. Dzień Europy. 9.V.2018
28. Finał IX Poznańskiego Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Teatrze (finał).

 

V.2018
29. Zebrania z Rodzicami uczniów klas I, IV, VII sp., II, III gim. 29.V.2018

 

30. Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania – informacja w dzienniku elektronicznym. 30.V.2018
31. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 1.VI.2018
32. Szkolny Dzień Sportu. VI.2018
33. Wycieczki klasowe. VI.2018
34. Wystawienie rocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny z zachowania –informacja dla rodziców w dzienniku elektronicznym. 12.VI.2018
35. Rada klasyfikacyjna. 13.VI.2018
36. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III gim.

 

21.VI.2018
37. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Rada Analityczna.

22.VI.2018