Kalendarz szkolny

Kalendarz Roku Szkolnego

2018/2019

100 lecie Odzyskania Niepodległości

 

Semestr I

1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego -rocznica wybuchu

 II Wojny Światowej

 

03.IX.2018

 

2 Zebrania z rodzicami klas I, IV, V 03.IX.2018

 

3 Rada Pedagogiczna

 

12.IX.2018
4 Zebrania z rodzicami kl. III gimnazjum VIII SP

 

12.IX.2018
5 Ślubowanie klas pierwszych

 

      .X.2018
6 II świetlicowe Spotkanie Integracyjne

 

 05.X. 2018
7 Rada Pedagogiczna

Zebrania z rodzicami klas I-II, IV-V SP

 

26.IX.2018
8 Dzień Języków Obcych

 

27.09.2018
9 Ogólnoświatowy Dzień Kropki

 

     IX-X
10 Dzień Edukacji Narodowej

 

14. X. 2018
11 Dzień Tabliczki Mnożenia

 

        X.2018
12 Bieg okolicznościowy z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości

 

        X. 2018
13 Rada Szkoleniowa

 

24.X.2018
14 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

02.XI.2018
15 Rocznica Odzyskania Niepodległości-Ogólnoszkolny Projekt Edukacyjny „Nieskończenie Niepodległa, czyli wehikułem czasu przez 100 lat

 

     XI. 2018
16 Odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego z okazji 100 Odzyskania Niepodległości

 

09.XI.2018
17 Dzień Białoczerwonej

 

     XI. 2018
18 Festiwal Piosenki Patriotycznej

 

     XI. 2018
19 Wystawa plastyczna związana z100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości

 

     XI. 2018
20 Zawody pływackie

 

     XI.2018
21 Wystawa” Sport i Sportowcy minionego stulecia w Polsce” z okazji odzyskania niepodległości       XI.2018
22 Program Zdrowotny w klasach I-III

 

      XI.2018
23 Rada Pedagogiczna

Zebrania z rodzicami wszystkich klas SP i III Gimnazjum

28.XI.2018

 

24 Andrzejki- noc wróżb i zabaw w szkole

 

      XI.2018
25 „ Szacun dla Zdrowia” program zdrowotny w gimnazjum

 

28.XI.2018
26 Wycieczka do Berlina

 

     XII. 2018
27 Światowy Dzień Wolontariatu

 

     XII. 2018
28 Jasełka

 

     XII. 2018
29 Zakończenie projektu „ Off/ On” w Teatrze Animacji

 

     XII. 2018
30 Święto Patrona- Renesans na wybiegu

 

     XII. 2018
31 Wigilie klasowe

 

21. XII. 2018
32 Zimowa przerwa Świąteczna 22-31.XII.  2018
33 Wystawienie śródrocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny z zachowania- informacja dla rodziców w idzienniku elektronicznym

 

 

08.01.2019

34 Rada klasyfikacyjna 09.01.2019

 

35 Ferie zimowe         

 

 14-27.I.

2019

 

 

Semestr II

36 Koncert Noworoczny dla rodziców-

 

 I etap X Poznańskiego Konkursu wiedzy o teatrze

 

    .I.2019
37 Karnawałowy Bal Przebierańców dla przedszkoli

 

     I.2019
38 Walentynki

 

14.II.2019
39  Drużynowe Mistrzostwach SP miasta Poznania w Pływaniu       II.2019

 

40 Konkurs Wiedzy o Sporcie

 

21.II.2019
41 Zajęcia Edukacyjne dla przedszkoli

 

II-III. 2019
42 Rekolekcje 11-12-13.

III.2019

43 Pierwszy Dzień Wiosny-Dzień Samorządności w szkole- rajd pieszy

 

21.III.2019
44 Wewnątrzszkolne Turnieje wg. planu zajęć na godzinach wychowawczych

 

III.2019
45 Międzynarodowy Dzień Teatru- II etap X Poznańskiego Konkursu III. 2019
46 Egzamin gimnazjalny OKE klas III gimnazjum 10-11-12. IV. 2019
47 Egzamin klas VIII 15-16-17. IV.     

2019

48 Wiosenna przerwa Świąteczna 18-23.IV. 2019
49 Dzień Ziemi- happening „ W obronie ekologii”

 

IV. 2019
50 Program Zdrowotny dla klas I-III SP

 

IV.2019
51

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 02.05.2019
52

 

Rocznica Konstytucji 3 maja     V. 2019
53

 

III etap X Poznańskiego Konkursu Wiedzy o Teatrze V. 2019
54

 

Zajęcia otwarte z wychowania fizycznego z piłki nożnej V.2019
55

 

Wiosenne Zawody Pływackie V. 2019
56

 

„Szacun dla Zdrowia „ klasy gimnazjalne V.2019
57

 

Festyn Rodzinny V.2019
58 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej oceny z zachowania-informacja w dzienniku elektronicznym 28.V.2019
59 Przedszkolny Przegląd Recytatorski

 

06.VI.2019
60

 

Dzień Dziecka- Dzień Sportu VI.2019
61 Wystawienie rocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny z zachowania- informacja dla rodziców w idzienniku elektronicznym

 

11.VI. 2019
62

 

Rada klasyfikacyjna 12.VI.2019
63 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19 klas III gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej-

Gala Kopernikańska

19.VI.2019
64

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 21. VI. 2019