Regulamin

X POZNAŃSKI KONKURS WIEDZY O TEATRZE

;

 

Rok szkolny 2018/2019

REGULAMIN

`

„Teatr, to taka niezwykła przestrzeń …”

ORGANIZATORZY

Szkoła Podstawowa nr 72 – z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

Teatr Animacji w Poznaniu.

 1. PATRONI

 

Honorowy Patronat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Teatr Animacji w Poznaniu

Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu

Pełnomocnik ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę reprezentujący Zamek Trebnitz i Ministerstwo Sprawiedliwości Europy I Ochrony Konsumentów Brandenburgii

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 72 – z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

Rada Rodziców Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 72 – z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

III. CELE

 1. Propagowanie szeroko pojętej edukacji teatralnej
 2. Poznawanie kulturalnego dziedzictwa regionu
 3. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy i czynnego uczestnictwa

w wydarzeniach teatralnych Poznania

 1. Kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zachęcanie do własnej kreatywności
 2. Edukacja przyszłego widza teatralnego
 3. Człowieka kulturalnego, będącego świadomym odbiorcą kultury i aktywnie

uczestniczącego w wydarzeniach kulturalnych miasta Poznania.

 1. HARMONOGRAM

TERMINY

 

UWAGA!

Do 21. 12. 2018 r. należy zgłosić w sekretariacie Szkoły podstawowej nr 72 udział szkoły w konkursie (karta zgłoszenia). Jest to warunek konieczny, ponieważ na podstawie tych zgłoszeń, organizatorzy dostarczą do szkół egzemplarze testu konkursowego do I etapu.

 

I ETAP SZKOLNY

 

30 stycznia – 10 lutego 2019 r. eliminacje w szkołach macierzystych zgłoszonych uczestników.

Test obejmuje wiedzę o teatrze i dramacie od starożytności po wiek XXI. (Bazą jest materiał nauczania szkolnego objęty podstawą programową na poziomie gimnazjalnym).

Prosimy o dostarczenie niesprawdzonych testów i imiennej listy uczestników, którzy wzięli udział w I etapie najpóźniej do 15 lutego 2019 do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 72.

Na podstawie wyników testów powstanie lista uczestników II etapu konkursu.

Z każdej szkoły wyłonionych zostanie 2 – 3 zwycięzców I etapu, którzy uzyskają największa ilość punków. Nazwiska osób zakwalifikowanych do II etapu zostaną przesłane do zgłoszonych szkół do 28 lutego2019 r.

 

II ETAP MIĘDZYSZKOLNY

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 72 W POZNANIU

 

 

1 kwietnia 2019 o godz. 10:00

 

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do obejrzenia w Teatrze Animacji spektaklu , wskazanego przez organizatorów. Informacje o tytule i terminach przedstawienia szkoły otrzymają razem z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu.

Zmagania konkursowe obejmują:

 • umiejętności analizy obejrzanej sztuki teatralnej: napisania recenzji, eseju lub felietonu bądź przekształcenia scenariusza wg własnej koncepcji; parafraza.
 • umiejętności plastyczne: projektowanie kostiumu teatralnego, rekwizytów bądź elementu scenografii
 • znajomość historii teatru : odpowiedź w formie pisemnej dotycząca twórców, aktorów, teatrów, teatrów amatorskich, wydarzeń, periodyków teatralnych, najpopularniejszych spektakli itp.

Nazwiska finalistów II etapu (7 osób, które uzyskają największą ilość punktów ) zostaną przesłane wraz z informacjami i wskazówkami dotyczącymi finału do 10 kwietnia 2019 r.

III ETAP

 

WIOSENNY FINAŁ W TEATRZE ANIMACJI W POZNANIU

 

20 maja 2019 g. 9.00

Część pierwsza – quiz wiedzy z życia teatralnego Poznania – pojedynek ustny.

Część druga – praktyczne zadania teatralne. Zaprezentowanie jednej z czterech zaproponowanych przez organizatorów scenki z dramatów ( zgodnie z przesłaną informacją).

NAGRODY:

– rzeczowe dla laureatów

– zaproszenie na finał do Teatru Animacji

– dyplomy dla wszystkich finalistów

Zmagania obserwować i oceniać będzie jury:

– dyrektor Teatru Animacji

– reżyser teatralny

– krytyk teatralny

– metodyk języka polskiego

KOORDYNATORZY

mgr Halina Tomaszewicz – Szkoła Podstawowa nr 72 – z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Poznaniu

mgr Katarzyna Grajewska – Teatr Animacji

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:

Szkoła Podstawowa nr72 – z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

 1. Newtona 2.

60- 121 Poznań

Telefon/fax: 061 86 70 929

Adres email: sekretariat@sp72.pl

Wszelkie informacje: Halina Tomaszewicz

nr telefonu: 695 652 448

Adres email:

halina@tomaszewicz.com.pl

 

 

Wszystkim, którzy podejmą teatralne wyzwanie – życzymy powodzenia!

Organizatorzy