Nasze tradycje

Tradycje szkoły

W ciągu 25 lat wypracowaliśmy  tradycje, które wzbogacają życie szkolne i kształtują wizerunek naszej placówki. Uroczystości i imprezy okolicznościowe spełniają ważne cele wychowawcze. Przede wszystkim kształtują w uczniach  postawy współuczestniczenia w życiu szkoły, integrują ich oraz uczą solidarności i współodpowiedzialności. W tym miejscu chcielibyśmy przybliżyć niektóre z nich.

1.Imieniny Patrona

6 grudnia 2005 roku Gimnazjum 54 otrzymało imię Mikołaja Kopernika – wielkiego polskiego astronoma. Aby uczcić swojego patrona każdego roku 6 grudnia obchodzone są  Imieniny Patrona. W tym dniu uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na galowo i uczestniczą w uroczystościach. Pomysły na obchody tego święta bywały różne: popisy uczniów w stylu „Mam talent”, Festyn Kopernikański z przeróżnymi renesansowymi atrakcjami, przedstawienia  „Teatru Młodych” funkcjonującego w szkole.

  1. Pasowanie na ucznia szkoły

Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole , przyjmowani są w poczet społeczności szkolnej na uroczystości „Pasowanie na ucznia szkoły”, która odbywa się we wrześniu lub na początku października. Pasowanie organizuje Samorząd Uczniowski. Pierwszoklasiści najpierw przedstawiają się. Aby wejść do szkolnej społeczności muszą tradycyjnie przejść przez jakąś próbę. Na końcu następuje najważniejszy moment: złożenie przysięgi, że będą pilnie wypełniać obowiązki szkolne oraz pasowanie przedstawicieli klas przez panią dyrektor.

3.Jasełka i wigilie szkolne

Każdego roku, na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia, uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują inscenizację narodzin Jezusa zwaną Jasełkami.   Prezentowane są one zwykle w ostatni dzień szkoły przed przerwą świąteczną.  Odbywają  się też w ten dzień wigilie klasowe, czyli uroczyste spotkania klas przy choince, z domowym ciastem, podczas których uczniowie i wychowawcy składają sobie życzenia, przełamując się opłatkiem.   Również pracownicy szkoły uczestniczą w opłatkowym spotkaniu z dyrekcją szkoły: dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia, śpiewają kolędy.

 

 

4.Koncert  Noworoczny

Przez wiele lat Gimnazjum 54 było organizatorem Koncertu Noworocznego. Odbywał się on cyklicznie w styczniu.  W jego przygotowanie zaangażowani byli  uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Artyści, uczniowie i nauczyciele Gimnazjum 54, mieli okazję zaprezentować swoje różnorodne talenty w bajecznej oprawie świąteczno- zimowej. Wszystko to działo się na scenie „Na Antresoli”, którą użyczał debiutującym artystom działający w szkole  „Teatr Młodych”.

 

  1. Gala Kopernikańska

Od czasu, kiedy Gimnazjum 54 otrzymało imię Mikołaja Kopernika, wszyscy uczniowie, którzy po 3 latach nauki kończą szkołę, biorą udział w uroczystej Gali Kopernikańskiej. Odbywa się ona zawsze w przeddzień zakończenia roku szkolnego. W uroczystościach biorą udział uczniowie klas III z wychowawcami, dyrekcja szkoły, nauczyciele i zaproszeni goście. Jest czas na przemówienia, podsumowania i życzenia. Wręcza się najlepszym uczniom świadectwa z czerwonym paskiem, nagrody książkowe, a rodzicom listy pochwalne. Wyróżniający się sportowcy otrzymują puchary i dyplomy.          Nieodłącznym punktem Gali Kopernikańskiej  jest wręczenie uczniom statuetek „Kopernikusów” w różnych kategoriach.   Ostatni akcent  uroczystości to założenie przez absolwentów biretów i tradycyjne wyrzucenie ich w górę.

6.Festyn Rodzinny

Pierwszy Festyn Rodzinny został zorganizowany w 2014 roku. Odtąd odbywa się cyklicznie każdego roku w maju. Festyn organizują współpracujące instytucje rejonu Grunwald, zrzeszone w Partnerstwie Poznańskim „Razem można więcej”. To owoc integracji środowiska lokalnego jednoczącego się we wspólnych  przedsięwzięciach edukacyjnych, prewencyjnych, kulturalnych i sportowych.  Miejscem imprezy są tereny wokół Gimnazjum54, obecnie Szkoły Podstawowej 72.  W sobotnie popołudnie, kiedy trwa festyn, słychać dźwięki muzyki. Zgłoszeni uczestnicy prezentują się na scenie. Na boisku porozstawiane są liczne stoiska: można coś kupić, czegoś się dowiedzieć, coś zjeść. Różnorodność atrakcji, pokazów, konkursów z nagrodami sprawia, że frekwencja zawsze dopisuje.

 

 

7.”Teatr Młodych”

Koło teatralne „Teatr Młodych” powstało  w 1999 roku , kiedy rozpoczęło swoją działalność Gimnazjum 54. Jego opiekunem jest od początku pani Halina Tomaszewicz, nauczyciel języka polskiego. Ciekawe programy poetycko-muzyczne  tego koła uświetniają zawsze wszelkie uroczystości szkolne. „Teatr Młodych” bierze udział w festiwalach i przeglądach teatralnych,  w których prezentuje przygotowane przez siebie małe formy teatralne. Przywozi z nich trofea w postaci statuetek i dyplomów. Jego członkowie uczestniczą w Poznańskim Święcie Poezji – Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim. Swój udział ma też koło teatralne w obchodzonym co roku 27 marca Międzynarodowym Dniu Teatru.        W marcu 2012 roku istniejący wiele lat „Teatr Młodych” doczekał się własnej sceny        „Na Antresoli” w swoim Gimnazjum 54. Otwarcie sceny zainaugurowano oczywiście występami młodych aktorów.

8.Poznański Konkurs Wiedzy o Teatrze

Pomysłodawcą i twórcą konkursu propagującego szeroko pojętą edukację teatralną była pani Halina Tomaszewicz – nauczyciel języka polskiego i opiekun kółka teatralnego „Teatr Młodych” funkcjonującego  w Gimnazjum 54. Pierwsza edycja potyczek teatralnych odbyła się  w 2009 roku. Organizatorem byli Gimnazjum 54 oraz Teatr Animacji w Poznaniu. Patronat nad konkursem sprawowali: Teatr Animacji  w Poznaniu, Dyrektor Gimnazjum 54, Rada Rodziców przy Gimnazjum 54 oraz Stowarzyszenie „Razem dla Edukacji”. Konkurs obejmuje III etapy. I etap szkolny  to eliminacje uczestników w macierzystych szkołach zgłoszonych do konkursu. II etap międzyszkolny odbywa się w Gimnazjum 54. Zakwalifikowani  uczestnicy zobowiązani są do obejrzenia w Teatrze  Animacji wskazanego przez organizatora spektaklu. Następnie wykonują różne zadania (piszą recenzje, felietony, projektują afisze teatralne, rozwiązują testy). III etap to finał odbywający się w Teatrze Animacji w Poznaniu. Obejmuje on quiz wiedzy o życiu teatralnym Poznania oraz zaprezentowanie proponowanej przez organizatora scenki dramatu. Zmagania obserwuje i ocenia jury składające się m. in. z reżysera teatralnego, krytyka teatralnego czy  aktora. Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy wraz        z gratulacjami dyrektora Teatru Animacji. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, jak i opiekunów kół teatralnych z poznańskich gimnazjów.

 

 

9.Wolontariat

Koło Wolontariatu w „Koperniku” rozpoczęło swoją działalność 1 listopada 2010 roku. Opiekunami zostali: pani Bożena Konieczna-nauczyciel wychowania fizycznego, pani Adriana Nowicka-nauczyciel religii, pani Urszula Marcinek-nauczyciel fizyki oraz pani Iza Narożna-nauczyciel języka niemieckiego. Wolontariat działa pod patronatem Fundacji „Dar Szpiku” Drużyna Szpiku. Członkami koła zostają uczniowie, którzy  cechują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka, chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc potrzebującym. Wolontariusze  „Kopernika” współpracują z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, lokalnym oddziałem Caritas, Klubem Raszyn, Fundacją  Redemptoris  Missio. Uczniowie działający w tym kole rozpoznają konkretne problemy w środowisku lokalnym i realizują aktualne  potrzeby.