Historia

Z Kroniki Szkoły Podstawowej nr 72  czyli kilka chwil w przeszłość

 

1992

Na osiedlu im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, które powstawało w latach 1976-1984 dla 12 tysięcy mieszkańców, funkcjonowała od 1985 roku tylko jedna szkoła podstawowa. Osiedle powiększało się, a liczba mieszkańców rosła. Pomyślano więc o budowie kolejnej szkoły. W 1992 roku oddano do użytku  duży i nowoczesny dwupiętrowy budynek  z salami dydaktycznymi przy ulicy Newtona 2.

1 września 1992 roku po raz pierwszy rozległ się szkolny dzwonek. Naukę w nowo otwartej szkole rozpoczęli najmłodsi uczniowie, gdyż początkowo obejmowała ona  klasy    I – III. Utworzono 7 oddziałów: 3 oddziały klas I, 2 oddziały klas II i 2 oddziałyklas III. Pierwszym dyrektorem tej placówki został pan dr Jerzy Melzer. Szkole nadano imię Krzysztofa Kolumba.

1993

W tym roku po raz pierwszy naukę rozpoczęli uczniowie klas czwartych. Stanowisko dyrektora szkoły objęła pani mgr Wiesława Milewicz.

 

1999

W związku z reformą oświatową 1 września 1999 roku rozpoczęło działalność  Gimnazjum nr 54 w budynku istniejącej jeszcze Szkoły Podstawowej nr 72.

Funkcje dyrektora szkoły w tym czasie pełniła nadal pani mgr Wiesława Milewicz.

10 klas pierwszych, w tym dwie o profilu sportowym (trenujące koszykówkę i piłkę

ręczną) , tworzyły razem placówkę liczącą prawie 600 uczniów. Szkoła nie posiadała nadal sali gimnastycznej.

 

W grudniu 1999 roku władze miasta Poznania podjęły decyzję o budowie części  sportowej szkoły.

 

2000

3 lutego 2000 roku między dyrektorem szkoły  a Telekomunikacją Polską SA została podpisana umowa na podłączenie szkoły do Internetu.

Uczniowie Gimnazjum 54 oczekują  na salę gimnastyczną.

W tym czasie życie szkoły skupiło się na nauce, konkursach przedmiotowych, działalności kulturalnej i charytatywnej. Powstały liczne koła zainteresowań: Koło Pro Symfoniki,  Klub Europejczyka, Kafejka Internetowa. Uczniowie, którzy czuli w sobie duszę artystyczną, prezentowali  umiejętności w Kole Teatralnym, Kole Recytatorskim czy Kole Muzycznym. Przywiązywało się też uwagę do rozwoju turystyki organizując wycieczki piesze, rowerowe czy dalsze środkami komunikacji. Zimą też można było być aktywnym, biorąc udział w obozach narciarskich. Uczniowie klas sportowych  zdobywali  srebrne i złote medale w sportowych mistrzostwach miasta, a nawet Polski.

 

2001

Na początku roku Miasto Poznań ogłosiło przetarg na budowę sali sportowej z basenem kąpielowym przy Szkole Podstawowej nr 72  i Gimnazjum nr 54.

 

W czerwcu  2001 roku wygasła działalność Szkoły Podstawowej nr 72, odtąd użytkownikiem budynku szkolnego przy ul. Newtona 2  zostało tylko Gimnazjum nr 54.

 

14 września 2001 roku w obecności Wiceprezydenta Miasta Poznania Macieja Frankiewicza dla upamiętnienia rozpoczęcia budowy dokonano uroczystego  podpisania i  wmurowania Aktu Erekcyjnego. W październiku ruszyła budowa. Planowany termin zakończenia prac to 30 lipiec 2002 roku.

 

2002

21 czerwca 2002 roku odbyła się pierwsza w dziejach szkoły uroczystość rozdania świadectw i pożegnania pierwszych absolwentów gimnazjum.

 

Sierpień był ostatnim miesiącem urzędowania dotychczasowej dyrektor szkoły  pani Wiesławy Milewicz. Od września stanowisko dyrektora Gimnazjum  nr 54 objęłapani Krystyna Matuszewska.

 

7 września 2002 roku odbyła się uroczystość otwarcia obiektu sportowego – największej wówczas szkolnej sali gimnastycznej  z basenem do nauki pływania (8m x 14m) w stolicy Wielkopolski. W tej wielkiej  gali uczestniczyli przedstawiciele władz miasta z prezydentem miasta – Ryszardem Grobelnym na czele, przedstawiciele władz oświatowych i kościelnych, budowniczowie, sponsorzy oraz nauczyciele i uczniowie.

 

2003

17 grudnia 2003 roku odbyło się uroczyste otwarcie multimedialnej pracowni do nauki języków obcych. Była to główna nagroda w corocznej akcji „Tesco dla szkół” ufundowana przez Tesco Polska. Nowa pracownia wyposażona została w specjalny pulpit dla nauczyciela, telewizor i odtwarzacz DVD, wzmacniacz, kolumny, stoliki dla uczniów, zestawy słuchawek z mikrofonem, krzesła oraz rzutnik pisma. Całość utworzyła profesjonalny zestaw  do nauki języków obcych i podniosła jakość prowadzonych zajęć z języka angielskiego czy niemieckiego w Gimnazjum nr 54.

 

2005

6 grudnia 2005 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Gimnazjum nr 54. Patronem szkoły został Mikołaj Kopernik.

Uroczystość poprzedziły wielotygodniowe przygotowania. Powstał hymn szkoły „Per aspera ad astra”, którego słowa napisała pani Ewa Cicha, nauczyciel języka polskiego. Wykonana została tablica pamiątkowa ku czci Mikołaja Kopernika, którą zaprojektowali i wykonali państwo Jolanta i Jarosław Mugajowie. Składa się ona z kilku elementów: wykonanego na reliefowanym drewnie wizerunku Kopernika, jego autografu, rysunku układu planetarnego oraz aforyzmu, który brzmi w tłumaczeniu z łacińskiego oryginału „(…) dążeniem uczonego, o ile tylko ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg, jest szukanie  we wszystkim prawdy(…)”.

Na oficjalnej uroczystości obecna była pani Janina Paprzycka, vice przewodnicząca Rady Miasta, która dokonała odsłonięcia tablicy pamiątkowej i nadania imienia szkole.

 

2008

13 lutego 2008 roku pożegnano odchodzącą na emeryturę dotychczasową panią dyrektor Krystynę Matuszewską. Piastowała ona ten urząd niemal 6 lat.

Funkcję dyrektora szkoły objęła dotychczasowa pani vice dyrektor Hanna Turek-Borucka.

 

5 grudnia 2008 roku odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru. Został on poświęcony na specjalnej mszy w kościele parafialnym p.w. Świętej Rodziny. Następnie sztandar został przeniesiony do szkoły, gdzie odbyły się główne uroczystości z udziałem zaproszonych gości, m. in. Wielkopolskiego Kuratora oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej, Inspektora Oświaty pani Iwony Kobyłki, czy księdza Proboszcza Stanisława Walewicza.

Sztandar prezentował się okazale: na jego granatowym tle widniał  wizerunek  Mikołaja Kopernika, którego otaczają planety oraz pełna nazwa szkoły.

 

 

2009

20 listopada 2009 roku zakończyła się kolejna edycja konkursu „Mocna szkoła 2009” organizowana przez „Głos Wielkopolski’ oraz Miasto Poznań, którego zwycięzcą została nasza szkoła. Silna reprezentacja szkoły pod kierownictwem pana Rafała Kocika, nauczyciela informatyki, okazała się najlepsza w kategorii gimnazjów. Gimnazjum 54 otrzymało tytuł „Mocnej szkoły” oraz nagrodę pieniężną – 10 tysięcy złotych.

 

W listopadzie 2009 roku oddano do użytku piękne boisko ze sztuczną trawą otoczone wysokim ogrodzeniem. Powstało ono przed szkołą na miejscu starego asfaltowego boiska.

 

2012

W maju 2012 roku został przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, który wygrała pani Dorota Pilna, dotychczasowy vice dyrektor. Od roku szkolnego 2012/2013 gimnazjum będzie pracowało pod jej kierownictwem.

 

2016

Od roku szkolnego 2016/2017 szkoła  weszła do projektu „Budząca się Szkoła” – dużego pedagogicznego eksperymentu, którego celem jest zmiana tradycyjnego systemu edukacyjnego. Ideą projektu jest to, by zmiany miały charakter oddolny, czyli by decydowali o nich uczniowie, nauczyciele, dyrektor i rodzice.

 

2017

W związku z reformą systemu oświaty, która jest realizowana od  1 września 2017 roku, dotychczasowe Gimnazjum nr 54 zostało przekształcone w ośmioletnią  Szkołę Podstawową nr 72  z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi. Nie przeprowadzono rekrutacji do klasy I gimnazjum. Oddziały klas II i III gimnazjum  wygasną ostatecznie  31 sierpnia 2019 roku.

 

W październiku roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona została innowacyjna metoda dydaktyczna – tutoring. Jest ona szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega na regularnych spotkaniach z uczniem (tutorialach), w ramach których podopieczni sami przygotowują zadania, które są następnie omawiane z opiekunem (tutorem). Spotkania z tutorem to czas smakowania zdobytej wiedz, niespiesznych poszukiwań, snucia refleksji, odnajdywania połączeń między faktami czy szukania praktycznych zastosowań naukowych faktów.

Tutoring pozwala w ramach istniejącego systemu edukacji odnaleźć prawdziwą skuteczność nauczania.