Informacje

POZNAŃSKI KONKURS WIEDZY O TEATRZE

 

 

Teatr to taka niezwykła przestrzeń, pełna tajemnic

i wciąż nierozpoznawalnych znaków, przestrzeń bogata w znaczenia,

pozwalająca podjąć rozmowę poza czasem

Taką próbę rozmowy teatralnej podjęło Gimnazjum nr 54 – Szkoła z Oddziałami Sportowymi, inicjator i główny organizator Poznańskiego Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Teatrze, pod patronatem i we współpracy z Teatrem Animacji w Poznaniu w 2009 roku, bowiem wówczas odbyła się I Edycja tego projektu edukacyjnego.

Wieloletnie doświadczenie i wyrobione metody pracy zaowocowały opracowaniem programu autorskiego, inicjującego projekt edukacyjny Poznański Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Teatrze, którego głównym organizatorem było Gimnazjum nr 54 – Szkoła z Oddziałami Sportowymi oraz Teatr Animacji w Poznaniu, a Teatr Wielki w Poznaniu, wspiera nasze przedsięwzięcie edukacyjne, bowiem dyrektor pani Renata Borowska – Juszczyńska pełni zaszczytną funkcję honorowego gościa. Od kilku lat konkurs zyskał nowego patrona Koordynatora Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę reprezentujący Zamek Trebnitz i Ministerstwo Sprawiedliwości Europy i Ochrony Konsumentów Brandenburgii.

Konkurs jest wielozadaniowy, trzyetapowy i rozłożony w czasie, zwykle od stycznia do maja każdego roku szkolnego.

Zaprocentowały tu lata współpracy szkoły z Teatrem Animacji. Dyrektor, pani Katarzyna Grajewska oraz reżyser pan Leszek Chojnacki wspomagają i doradzają w określeniu, zaplanowaniu i realizacji zadań konkursowych oraz w pracy komisji konkursowej. Za zgodą dyrektora Teatru Animacji zasoby i przestrzenie teatralne udostępnione są uczestnikom, a zwłaszcza finalistom, bowiem finał odbywa się właśnie w Teatrze Animacji.

Po reformie oświaty konkurs zmienił nazwę na Poznański Konkurs Wiedzy o Teatrze i jest organizowany przez powstałą w Gimnazjum nr 54, Szkołę Podstawową nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Poznaniu.

Konkurs ma trzy etapy:

I Etap – szkolny. Zgłoszeni w określonym terminie, po wcześniejszym powiadomieniu, uczestnicy z różnych szkół ( klasy gimnazjalne lub siódme i ósme szkół podstawowych ) Poznania otrzymują test wielokrotnego wyboru i z zadaniami otwartymi dotyczącymi teorii, historii teatru i dramatu oraz publicystyki teatralnej, oparty na podstawie programowej.

II Etap – rejonowy międzyszkolny. Wyłonieni zwycięzcy I etapu otrzymują powiadomienie o następnych zadaniach i terminach. II etap odbywa się w Szkole Podstawowej nr 72. Do tego etapu zakwalifikowani uczniowie zobowiązani są obejrzeć zaproponowaną w różnych terminach, wybraną sztukę teatralną w Teatrze Animacji.

Zadaniem konkursowym w II etapie jest wypowiedź pisemna ( recenzja, parafraza, twórcze propozycje scen, monologów, opis przeżyć i wrażeń itp.) i zadanie plastyczne (własny projekt rekwizytu, dekoracji, kostiumu teatralnego, plakatu) na temat obejrzanego spektaklu Teatrze Animacji oraz odpowiedź na pytania dotyczące wiedzy teatralnej lub publicystyki teatralnej.

III Etap – Wiosenny Finał w Teatrze Animacji.

Wyłonionym finalistom przekazana zostaje informacja o przygotowaniu zadań finałowych. Należy przygotować się do quizu dotyczącego poznańskich teatrów ( historia, repertuar, wydarzenia, twórcy) oraz przedstawić na scenie fragment ze znanych dramatów kanonu lektur szkolnych w gimnazjum, wcześniej przygotowany, a wylosowany na scenie spośród czterech podanych.

Finał konkursu odbywa się na scenie Teatru Animacji .

Każdego finalistę wspierała widownia wybrana spośród uczniów swojej szkoły.

W trakcie obradowania jury, dla licznie zebranej publiczności, organizator zapewnia pokazy, spektakle, koncerty.

Finaliści otrzymują dyplomy, opiekunowie podziękowania za przygotowanie, a laureaci nagrody. Głównym sponsorem nagród jest Koordynator Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę reprezentujący Zamek Trebnitz i Ministerstwo Sprawiedliwości Europy i Ochrony Konsumentów Brandenburgii, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 72, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 72 oraz Teatr Wielki im. Stanisław Moniuszki w Poznaniu. Co roku finaliści walczą o cenne nagrody: uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, aparaty cyfrowe, tablety, telefony komórkowe, sprzęt odtwarzający, zaproszenia na spektakle operowe.

Od kilku lat konkurs jest objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego kuratora Oświaty. Laureaci Poznańskiego Konkursu Wiedzy o Teatrze otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, co jest dodatkowym motywatorem.

Z roku na rok konkurs ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród poznańskich szkół, opiekunów teatralnych kół zainteresowań oraz młodzieży, nabiera coraz większej rangi i od wielu lat jest tradycją naszej szkoły. Fakt, że młodzież rozwija swoje zainteresowania i zdolności w formie doskonałej zabawy, jest dla organizatorów wielce satysfakcjonujący.

W roku 2019 aktualnie trwa jego Jubileuszowa X Edycja.

Inicjator i koordynator konkursu: mgr Halina Tomaszewicz