Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się dnia 2.09.2019 roku:

Klasy I – III – godzina 10:00 –  hol na I piętrze. Zebranie z rodzicami we wtorek o godzinie 18:00.

Klasy IV – VI – godzina 9:30