Spotkanie dla Rodziców przyszłych uczniów

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych, którzy od września
2018r. rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej nr 72 na spotkanie informacyjne.
Termin: 13 czerwca 2018r. o godz. 18.00
Miejsce spotkania: pierwsze piętro, hol szkoły.