Nabór do klas IV i VII

KLASY IV i VII  W ROKU SZKOLNYM 2018/19.
Szkoła Podstawowa Nr 72 w Poznaniu informuje, że w roku szkolnym 2018/19
utworzone zostaną klasy IV i VII o następujących profilach:
klasa IV:
– ogólna
– sportowa – piłka nożna (chłopcy),
– sportowa – piłka ręczna (chłopcy),)
– sportowa – pływanie (dziewczęta i chłopcy)

klasa VII:
– ogólna
– dwujęzyczna z językiem niemieckim i dodatkowym językiem angielskim
– sportowa – piłka ręczna (chłopcy)
– sportowa – piłka nożna (chłopcy)
– sportowa – pływanie (dziewczęta i chłopcy)

Warunkiem przyjęcia do klas sportowych jest przystąpienie i pozytywne zaliczenie
próby sprawności fizycznej. Próby te zostaną przeprowadzone w terminach:
– piłka nożna kl. IV – 27.03.2018. godz. 18:00 – 20:00
– piłka nożna kl. VII – 28.03.2018. godz. 16:00 – 17:00
– piłka ręczna kl. IV – 26.03.2018. godz. 16:00 – 17:00
– piłka ręczna kl. VII – 26.03.2018. godz. 17:00 – 18:00
– pływanie kl. IV i VII  – 27.03.2018. godz. 16:10

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO KLAS SPORTOWYCH PROSIMY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY
W TERMINIE OD 06.03. 2018.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE
SZKOŁY W TERMINIE OD 23.04. DO 26.04.2018.
Warunkiem przyjęcia do klasy VII dwujęzycznej jest przystąpienie i pozytywne
zaliczenie sprawdzianu predyspozycji językowych. Sprawdzian ten zostanie
przeprowadzony w dniu 9.05.2018. o godz. 13.00.