Spotkanie szkół w SP 72

Od  11 października  jesteśmy Wielkopolskim Ośrodkiem Budzących się Szkół.  12 grudnia  z naszej inicjatywy odbyło się  na terenie szkoły pierwsze partnerskie spotkanie , w którym wzięli udział  dyrektorzy, nauczyciele i rodzice ze szkół wielkopolskich. Goście z Zielonej Góry, Bydgoszczy , Puszczykowa i Poznania  tak jak my , chcą spojrzeć na edukację inaczej. 
Promujemy nowoczesny model edukacji, a  naszą wiedzę i umiejętności staramy się przekazywać innym. Dla nas najważniejsze jest odejście od kultury nauczania do kultury uczenia się.  Możemy pochwalić się wieloma projektami. Wśród nich najważniejszy wydaje się nam ogólnopolski projekt : Wychować człowieka mądrego, dzięki któremu objęliśmy opieką tutorską 137 uczniów oraz  projekt  Dzieciństwo to nie wyścigi. Ten ostatni skierowany jest głównie do rodziców. Zależy nam na uświadomieniu dorosłym, że dziecko ma prawo do rozwoju we własnym tempie. 
Podczas spotkania mogliśmy  wymienić się doświadczeniami w zakresie  różnych technik  prowadzenia zajęć , które sprzyjają uczeniu się oraz rolą nowoczesnej szkoły w procesie edukacji. Szczególne zainteresowanie naszych gości wzbudziła zmiana  przestrzeni architektonicznej na terenie  szkoły, do której bez wątpienia przyczynili się sami uczniowie. Razem z nauczycielami przygotowali  strefy relaksu, kącik czytelniczy zwany Pociągiem do czytania czy salę do tutoringu. Naszym gościom spodobała się też  klasopracownia wraz z salą ciszy, w której przebywają  najmłodsi, uczniowie klasy pierwszej.  
Mamy nadzieję, że kolejne spotkania pozwolą nam na wymianę dalszych doświadczeń i podjęcie działań zachęcających do nowatorskiego spojrzenia na edukację .