Dzień Praw dziecka

Dzień Praw Dziecka

W dniach 13 – 21.11 w związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka w Szkole Podstawowej nr 72 przeprowadzono cykl zajęć pt. „Dziecko to człowiek i ma swoje prawa!” W tym czasie uczniowie zapoznawali się z prawami dziecka zawartymi w Konwencji Praw Dziecka. Korytarze szkolne zostały przez uczniów ozdobione rysunkami, plakatami i balonami, na których zapisano przysługujące dzieciom prawa. Dodatkowo każdej w sali na krzesłach zostały zawieszone karty z prawami, dzięki czemu uczniowie na wszystkich lekcjach mieli możliwość ciągłego ich poznawania. Każdy uczeń otrzymał od wychowawcy „identyfikator” – prawo, o którym zawsze powinien pamiętać. Lekcje tematyczne, podczas których prezentowano filmy, piosenki, teksty miały na celu wskazanie, jak ważne jest przestrzeganie praw i przez dzieci i przez dorosłych.