Rozpoczęcie roku

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017r

 

Klasy II i III – oddziały gimnazjalne  w klasach z wychowawcami o godz 9.00. 

Klasy I, IV, VII w klasach z wychowawcami o godz. 10.00.

4.09.2017 godz. 17.00  odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami w klasach IV i VII.