STAWIAMY NA JĘZYKI

PROGRAM KLASY DWUJĘZYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA NA 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI

W POZNANIU

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

 1. WPROWADZENIE NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO W KLASIE PIERWSZEJ
 • POZNAWANIE JĘZYKA OBCEGO POPRZEZ:
 • GRY I ZABAWY Z MYSZKĄ SOCKE
 • ŚPIEWANIE NIEMIECKICH PIOSENEK PRZY AKOMPANIAMENCIE GITARY
 • NAUKA NIEMIECKICH WIERSZYKÓW
 • WYCINANKI, MALOWANKI, RYSOWANKI Z MYSZKĄ SOCKE
 • SŁUCHANIE NAGRAŃ PREZENTUJĄCYCH WYMOWĘ RODZIMEGO UŻYTKOWNIKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
 • PRACĘ Z BAJKAMI BRACI GRIMM- UCZESTNICTWO W PROJEKCIE „TEATR NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
 1. NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH VII I KLASACH GIMNAZJALNYCH
 • PRZEPROWADZENIE QUIZU WŚRÓD UCZNIÓW „DEUTSCH MACHT SPAβ”
 • WYSTAWIENIE SZTUKI TEATRALNEJ BRACI GRIMM
 • ORGANIZACJA DNIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
 • WYCIECZKA DO DREZNA
 • WYJAZD ŚWIĄTECZNY NA WEIHNACHTSMARKT DO BERLINA
 • FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
 • KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA „LESEN GEHEN”
 • KONKURS O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
 • NAGRYWANIE KRÓTKICH FILMIKÓW POD TYTUŁEM  „WYWIAD ZE SPORTOWCEM” ORAZ „MOJA ULUBIONA POTRAWA”
 • GRY  I ZABAWY DYDAKTYCZNE („WIE GEHT ES DIR?”, „KARTENSPIEL- SCHWARZER PETER”
 • INTERNETOWA GRA „ FRAGESPIEL”
 • PROJEKT EDUKACYJNY NA LEKCJI J. NIEMIECKIEGO pt. „CO ŁĄCZY, A CO DZIELI NAJCIEKAWSZE STOLICE PAŃSTW EUROPEJSKICH?- NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC, AUSTRII I CHORWACJI.)
 • WYJŚCIE DO ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNEGO W POSZUKIWANIU ŚLADÓW BENEDYKTA XVI ( SPOTKANIE Z KUSTOSZEM ARCHIWUM KS. R. RYBACKIM.)